Click here for information in English about the computational biology group

Begrepet beregningsorientert biologi innebærer bruk av metoder fra matematikk, informatikk og fysikk for modellering av biologiske systemer. Økt bruk av slike metoder i utforskningen av biologiske systemer er et av kjennetegnene på dagens vitenskap. Dette er grunnet framgang i forståelsen av levende systemer, etablering av nye eksperimentelle teknikker som skaper store mengder data, metodiske framskritt i matematisk modellering og den fortsatte veksten i tilgjengelig datakraft for numeriske beregninger og simuleringer.

Forskningsgruppen i beregningsorientert biologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologiUniversitetet for miljø- og biovitenskap ble etablert i 2005. Gruppen er en av tre forskningsgrupper utpekt i instituttets strategiske plan til å oppnå internasjonal kvalitet. I tett samarbeid med andre grupper lokalt, nasjonalt og internasjonalt, bl.a. Centre for Integrative Genetics (CIGENE), skal forskningen etablere UMB som det nasjonale tyngdepunkt innen beregningsorientert biologi i framtiden. Dette er en oppfølging av NFRs internasjonale evaluering av biofagene i Norge, der beregningsorientert biologi blir pekt ut som et område Norge må fokusere sterkere på.

Prioriterte forskningsområder ved gruppen er Beregningsorientert nevrovitenskap, Bildeanalyse med energi- og miljøanvendelser, og Komplekse biologiske systemers dynamikk.


Beregningsorientert nevrovitenskap

Klikk her for mer informasjon om beregningsorientert nevrovitenskap


Bildeanalyse og måleteknikk med energi- og miljøanvendelser

Klikk her for mer informasjon om bildeanalyse med anvendelser


Komplekse biologiske systemers dynamikk

Klikk her for mer informasjon om komplekse biologiske systemers dynamikk

Finn fram til oss